Česky English


Technické saze N375

Vlastnosti a doporučené optimální použití

Zpevněné saze, která dodávají gumám vysokou odolnost vůči trhlinám a opotřebení. Mají široké využití při výrobě nárazníkových gum, dopravníkových pásů. Používají se při výrobě gumových technických těsnění a tvarovaných výrobků

Vlastnosti hodnota Metodika
ASTM
Adsorpční číslo jodu, g/kg 90 ± 5 D1510
Absorpční číslo oleje, cm3/100g 114 ± 5 D2414
Absorpční číslo oleje redukovaného vzorku, cm3/100g 96 ± 5 D3493
Měrný povrch СТАВ, m2/g 96 ± 6 D3765
Síla odstínu 114 ± 5 D3265
Hodnota pH 7-10 D1512
Ztráty při ohřívání, %, maximálně 1,0 D1509
Obsah popela, %, maximálně 0,45 D1506
Zbytek na sítě, ppm. maximálně
45 µm (č. 325)
500 µm (č.35)
500
10
D1514
Obsah síry, %, maximálně 1,1 D1619
Koeficient propustnosti toluenového extraktu. %, minimálně 70 D1618
Stálost jednotlivých granulí, g 10-50 D5230
Sypná hustota, kg/m3 minimálně 330 D1513
Obsah prachu, %, maximálně
(ve výsypném voze)
(v balení)
7
15
D1508


MERTRADE spol. s r.o.
třída Spojenců 22
771 11 OLOMOUC
Česká republika
tel.: +420 585 228 330
fax.: +420 585 223 347

2009 / Winternet