Česky English


Firma MERTRADE spol. s r.o. byla založena v listopadu 1990 jako obchodní společnost s orientací na zahraniční obchod.

V současné době se specializuje na dovoz chemických surovin z Ukrajiny. Další rozhodující komoditou jsou technické saze pro gumárenský průmysl, které jsou do České republiky dováženy rovněž z Ukrajiny a dodávány výrobním společnostem prakticky v celé Evropské unii, v menší míře pak i do jiných evropských a asijských zemí. Významnou roli hraje rovněž dovoz reagencií pro laboratorní účely zdravotnických zařízení a dovoz a vývoz substancí pro farmaceutickou výrobu.

sidlo_firmy

V roce 1991 byla v rámci společnosti ustavena technická kancelář, zastupující španělskou firmu INOXPA (výrobce čerpadel, armatur a míchadel pro farmaceutický, potravinářský a kosmetický průmysl), která zajišťuje technické vyjasňování poptávek zákazníků z České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Obchodně-dodavatelskou činnost realizuje firma MERTRADE. S tím souvisí i dodávky ucelených technologických celků, kterými se firma MERTRADE podílí na rekonstrukcích potravinářských provozů na Ukrajině.

Ze skupiny, která se zabývala dodávkami kamenné soli pro průmyslové využití, vznikla samostatná společnost INTERSOL s významnou účastí firmy MERTRADE.

Obdobně byla založena výrobně-obchodní společnost AQUA-Z, zabývající se moderními technologiemi při čištění odpadních vod a ve vodním úpravárenství.

Kromě toho firma od roku 1992 vlastní většinový podíl ve společnosti PIERRE HELVET CS, která distribuuje náramkové hodinky této značky.MERTRADE spol. s r.o.
třída Spojenců 22
771 11 OLOMOUC
Česká republika
tel.: +420 585 228 330
fax.: +420 585 223 347

2009 / Winternet